+ Reply to Thread
Page 1 of 2 1 2 LastLast
Results 1 to 10 of 14

Thread: Ezoterična razina molitve Očena

 1. #1
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  size="tall"

  Ezoterična razina molitve Očena

  Najčeća koritena molitva krćana, posebno u katoličkoj crkvi. Kae se da ju je sam Isus dao apostolima kao primjer kako bi trebala izgledati struktura molitve i kako uspjeno moliti. Međutim, dublja značenja molitve ostaju poznata samo pojedincima koji vide dalje od mrtvog slova na papiru i papagajskog ponavljanja nekih riječi i izjava koje doista ne razumijemo. Do dubljih značenja molitve dolazi se dubokom kontemplacijom prvenstveno a tek onda intelektualnim umovanjem.

  Ako se zapitamo to Oče Na znači na ezoterijskoj razini tumačenja, doći ćemo do zaključka da to i nije ba prezastupljena tema za diskusiju. No to ne znači da molitve treba uzimati zdravo za gotovo. Oni koji su ih prvi napisali bili su u takvom stanju svijesti da su imali direktno iskustvo istine, a s time i nuno razumijevanje tih riječi koje su samo tu da zamjene boansko iskustvo koje ni pismom ni jezikom ne moemo dočarati. Moglo bi se reći da su proroci, mistici i sveci govorili boanskim jezikom kada su imali mistična iskustva, ali s obzirom da su molitve namijenjene ljudima, morali su se posluiti ljudskim jezikom koji će ilustrirati ta apstraktna iskustva. Mistična iskustva nisu produkt racionalnog ili iracionalnog, već boanskog u ljudskoj dui.

  U mističnim tradicijama svijeta molitva je imala isti značaj kao i meditacija. Prvo je dijalog sa Bogom, drugo je stanje due i duha koje proizlazi iz koncentracije na molitvu. Kontemplacija je pak sam vrh duhovnog shvaćanja, i proizlazi iz duboke meditacije na molitvu. U krćanskom misticizmu, od ranih dana postojala je pustinjačka tradicija ranih krćana koji su počeli njegovati istinsku kontemplativnu molitvu sve do pojave crkvenih redova koji su preuzeli tu tradiciju. Kontemplacija i meditacija su uvijek bili dio krćanske tradicije no individualno iskustvo se svelo na bezumno ponavljanje molitvi sa nedostatkom ikakvog razumijevanja. Inicijati katoličkog misticizma su savreno bili svjesni ideje da molitve nisu samo puka lista elja i zahvale sjedobradom djedici u oblacima. Da bi se molitve adekvatno razumijele, potrebno je uroniti u riječi koje ih sačinjavaju, isključiti racionalni um, slike i misli. Uranjanje u molitvu se u kabalističkoj i opće judaističkoj tradiciji naziva kavana ili fokus, namjera pomoću koje se izvravaju mitzvot ili liturgijske molitve i obredi. Kavana ili fokus je donekle ekvivalent dharani u yogičkom sustavu, riječ je o specijaliziranoj vrsti koncentracije. Kod idova postoji jaka osvjetenost to se tiče svrhovitosti molitve. Nastankom hasidskog pokreta u 18. stoljeću, rabin Baal Shem Tov vraća meditaciju u mainstream judaizam nakon nekog vremena to je ona bila potisnuta. U krćanstvu meditacija nije dio prakse opće populacije već monakih redova koji su ju uvijek njegovali i čuvali. Iz tog razloga, mnogo ljudi nije ni svjesno da je meditacija sastavni dio spiritualne prakse krćanstva.

  Krenimo s kratkom analizom ove molitve.

  Eliphas Levi, francuski okultist ranog 19.stoljeća je primjetio da se izjave u Očenau mogu podijeliti na tri dijela: duhovni ili veličanje Duha, moralni, odnosno duevni i fizički, vezan za svijet svakodnevnog iskustva.

  1) Duhovni svijet:


  "Oče na koji jesi na Nebesima,
  sveti se Ime Tvoje,
  dođi Kraljevstvo Tvoje"

  Iako nije odmah očito u ovom odjeljku radi se o hvali tri principa u sv. Trojstvu, svakog zasebno: Oče na koji jesi na nebesima korespondira sa osobom Oca, Boga Stvoritelja, Nebesa su suptilni svijetovi duha iz kojih pali čovjek potječe. "Oče na" upravo zato to je On otac svih stvorenja i cijelog univerzuma. Sveti se ime Tvoje odnosi se na Riječ Boju, Logos, na onaj dio Boga koji emanira u stvarnost Prirode u nadi da će iskupiti palog čovjeka. U krćanstvu, to je kozmički Krist ili ljudsko vie Ja, duhovna iskra u srcu palog čovjeka. Dođi Kraljevstvo (Malkut) Tvoje se odnosi na Duh Sveti, idovsku Shekinu, na majčinski aspekt boanske jednadbe, onaj dio Boga koji predstavlja medij između boanske supstance i naeg materijalnog postojanja.

  Ovaj prvi odlomak predstavlja pjesmu hvale sv. Trojstvu, boanskom trokutu koji stoji nad svim stvorenim. Bog je svemoguć Otac, Bog je sveznajuć Sin, Bog je sveprisutan Duh Sveti (Shekina).

  Ova hvala Trojstva dovodi meditanta u svjesnu rezonancu sa principom duhovnog trojstva.

  2) Moralni svijet, astral:

  Budi Volja Tvoja,
  kako na Nebu tako i na Zemlji.

  Ovaj svijet je kao spona između duha i naeg materijalnog ivota. Budi Volja Tvoja - ovom afirmacijom priznajemo da je ultimativna Volja cijelog Univerzuma samo jedna, i to Boja. kako na Nebu tako i na Zemlji hermetički zakon analogije, kako gore tako i dolje, ovom afirmacijom priznajemo da se Volja Jednoga izvrava kako u duhu (Nebo), tako i u tijelu (Zemlja). Ona je sveprisutna i sveproimajuća, jer je boanski atribut koji emanira direktno iz Boga.

  3) Materijalni svijet:

  Kruh na svagdanji daj nam danas,
  i otpusti nam duge nae, kako i mi otputamo dunicima naim,
  i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla."

  U ovom dijelu molitve, od Boga se trai skladno materijalno postojanje. Kruh na svagdanji moe značiti i fizički kruh i kruh due, hostija euharistije, mana, boanska hrana (ivotna energija) koja je pala s neba da se narod izraelski prehrani u pustinji. Na, svi jedemo isti kruh, svi se napajmo njime svakog trenutka naeg ivota - svagdanji. Daj nam danas svijesni smo da nam nikad nije dosta boanske hrane, da smo uvijek edni Boga, istine i duhovnog goriva za ivot. Otpusti nam duge nae oprosti nam nae grijehe i rastereti nau karmu, pomozi nam da se iznova poboljamo kako prema sebi, a tako i prema drugima: kako i mi otputamo dunicima naim. Pratanje je veliki indikator duhovnog ivota jer u naprednim stupnjevima posvećenja nema mjesta sebičnosti i egoizmu. Ova cijela afirmacija predstavlja harmoničan odnos čovjeka prema samom sebi i prema drugima. Njezinom kontemplacijom, pojedinac uviđa dublje značenje toga i dugoročnu duhovnu korist od takvih harmoničnih odnosa. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla ne elimo biti sluge strasti, elja i emocija, već elimo hoditi dalje od svih poroka uma i tijela.

  4) konačna potvrda utjelovljenog sv. Trojstva u materijalnog svijetu:

  "Jer tvoje je Kraljevstvo, i Moć i Slava za sve vjeke vjekova
  Amen."

  Jer Tvoje je Kraljevstvo- svako kraljevstvo ima svojeg kralja, u boanskom kraljevstvu Svega, On je Kralj Otac. I Moć njegova sveznajuća priroda u manifestaciji Sin. I Slava njegova slava, manifestiran duh, uzemljen duh, sveprisutan Duh Sveti. Za sve vjeke vjekova u beskonačnost, bezvremensko irenje, u sve eone...

  Amen zaključna riječ koja zatvara cijelu molitvu. Ona je magična riječ kojom se svjetlo s Nebesa (duh) sputa u Zemlju (materija). To je Aum hindusa, Awen Kelta i Amen Egipćana.

  Dakle, samo s ovom malom analizom moemo uvidjeti ezoterični potencijal iza koncepcije Očenaa i kako se razmatra cijela univerzalna kozmologija, cijeli kozmos slavi u ovoj kratkoj molitvi. Odali smo počast onom to sve proima u duhu, dui i tijelu. Poeljeli smo susresti Njega, na način da svaki dio svojih ivotnih djelatnosti harmoniziramo sa boanskim principima. Traili smo da svoju Istinsku Volju dovedemo u sklad sa boanskom voljom (Budi Volja Tvoja kako na Nebu tako i na Zemlji). U svim instancama smo koristili zamjenicu na umjesto moje. Ideja duhovno naprednog bića isključuje sebičnost i egoizam kao to smo već rekli. Davanje i nesebičnost su jedne od prvih stepenica na duhovnom putu.

 2. #2
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  Molitva „Oče naš“ se može tumačiti i na kabalistički način. Izjave Očenaša su analogne određenim sferama na Drvu Života. Kabalisti svih škola i perioda smatraju da je Drvo Života savršen i vrlo precizan shematski prikaz Božjeg stvaranja i atributa kojim je stvarao. Drvo Života se također tiče samog čovjeka, mikrokozmosa.
  1. Oče naš, koji jesi na nebesima, (Otac, Keter, sumpor, neutralno, JEDINSTVO)

  2. sveti se Ime Tvoje, (Sin, Chokmah, živa, pozitivno,ENERGIJA)

  3. dođi kraljevstvo Tvoje, (Majka, Binah, sol, negativno, FORMA)

  4. budi Volja Tvoja kako na Nebu tako i na Zemlji. (Chesed – Milost, Volja, ljubav, akcija)

  5. Kruh naš svagdanji daj nam danas. (Geburah – Grubost, Mars – životna energija)

  6. Otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. (Tiferet – Ljepota, harmonija, nesebičnost)

  7. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. (Netzach – Pobjeda, pobjeda nad strastima i porocima koji nas ometaju u duhovnom životu)

  8. Jer tvoje je Kraljevstvo (Hod – inteligencija, kraljevstvo, priznanje, Otac)

  9. I Moć (Yesod – energija, snaga, temelj, Sin)

  10. I Slava za sve vjeke vjekova (Malkut – zemaljsko kraljevstvo, materija, manifestacija,
  Majka, Duh Sveti)

  AMEN.


  Ako Očenaš gledamo sa kabalističkog stajališta, mogli bismo reći da je to invokacija svjetla iz Ketera bljeskom munje (smjer manifestacije) sve do materijalne razine. Na taj način tražimo od prvog principa reda, tj. spiritualnog sunca da nas osvjetli svojim zrakama i transformira kako bi bili sposobni primati još više svjetla.

  U samom imenu molitve „Oče naš“, jedan mason bi prepoznao sva učenja svog Zanata. U suštini, masonerija uči dvije stvari: a) očinstvo Boga, na što upućuje vokativ „Oče“ i b) bratstvo čovječanstva na što upućuje zamjenica „naš“, jer svi smo pod istim spiritualnim suncem koje nam daje život. Te dvije istine impliciraju jedinstvo sveg stvorenog i postojanje duše koja se napaja tim svjetlom.

  Gledajući samu strukturu molitve, možemo vidjeti da su u njoj prisutne sve ljudske potrebe, duhovne, moralne, duševne i fizičke. Srednjovjekovni Katari su smatrali „Oče naš“ molitvom svih molitvi, neki čak tvrde da je to jedina molitva koju su koristili. O dubljem značenju Očenaša su pisali neki vrlo eminentni zapadni okultisti kao npr. Rudolf Steiner, Eliphas Levi, Papus i Max Heindel.

  U praksi, meditant ne mora nužno znati ništa od ovoga, već se u potpunosti posvećuje molitvi, i umom i srcem.

  „Prestanite i spoznajte, da sam ja Bog!“ (Psalam 46:10)

  Ova tvrdnja se odnosi na meditaciju i povlačenje osjetilne percepcije u korist nutarnje pažnje. Psalam kaže da mirujemo i spoznamo jednu istinu. U mirovanju i tišini je mudrost.

  Neki pravoslavni mistici kažu da je osoba uspješno naučila moliti i meditirati kada molitvu više ne izgovara ni naglas ni mentalno, već cijelim bićem sa centrom osjeta u srcu. Ekstatička iskustva su vrlo često popratni efekt ovako dubokih kontemplativnih praksi. U suštini, katolička meditacija koju su koristili crkveni redovi i još uvijek ju koriste je u suštini slična praksama jednog bhakti yogija, hasidskog rabina ili budista.

 3. #3
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  Primjetio sam da je u meditaciji na Očenaš vrlo korisno pri mentalnoj afirmaciji "Oče naš koji jesi na nebesima" (koja odgovara Keteru, prvom izvoru Drveta) zastati na svakoj riječi zasebno da se dublja značenja reflektiraju iz onostranog u svijest, tj. da meditant uđe u same riječi molitve. To vrijedi za cijelu molitvu (invokaciju), no u ovoj tvrdnji je interesantno "koji jesi" s naglaskom na "jesi". Bog kaže za sebe u Bibliji: "Eheie Asher Eheie" ili "ja sam onaj koji jesam". Eheie ili "ja sam" je kabalistička formula Ketera. No postoji još jedna zanimljiva koincidencija: "ja sam" znači biti postojan u Apsolutu, sveprisutan, bezvremen i beskonačan.

  Evo i mog kratkog prijevoda, jedno od mogućih interpretacija uvodne izjave Očenaša:

  "Prvi Izvore Svega koji si bezvremen, beskonačan i apsolutan, ti koji postojiš kao spiritualno sunce u najsuptilinijim sferama postojanja (nebo)".

 4. #4
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  1. Oče naš, koji jesi na nebesima, (Otac, Keter, sumpor, neutralno, JEDINSTVO)

  2. sveti se Ime Tvoje, (Sin, Chokmah, živa, pozitivno,ENERGIJA)

  3. dođi kraljevstvo Tvoje, (Majka, Binah, sol, negativno, FORMA)

  4. budi Volja Tvoja kako na Nebu tako i na Zemlji. (Chesed – Milost, Volja, ljubav, akcija)

  5. Kruh naš svagdanji daj nam danas. (Geburah – Grubost, Mars – životna energija)

  6. Otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. (Tiferet – Ljepota, harmonija, nesebičnost)

  7. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. (Netzach – Pobjeda, pobjeda nad strastima i porocima koji nas ometaju u duhovnom životu)

  8. Jer tvoje je Kraljevstvo (Hod – inteligencija, kraljevstvo, priznanje, Otac)

  9. I Moć (Yesod – energija, snaga, temelj, Sin)

  10. I Slava za sve vjeke vjekova (Malkut – zemaljsko kraljevstvo, materija, manifestacija, Majka, Duh Sveti)

  AMEN

  Evo i kratko pojašnjenje radi lakše podloge za kontemplaciju. Ove gornje izjave sam proširio tako da jasno pokažu jednu dublju razinu tumačenja:


  "Prvi Izvore Svega, koji si bezvremen, beskonačan i apsolutan, ti koji postojiš kao spiritualno sunce u najsuptilinijim sferama postojanja (nebo)".
  "Neka se slavi Logos, Božja Riječ u nama i izvan nas"
  "Shekino, prvobitna Majko, spusti se u naša srca i prosvjetli nas Duhom Svetim"
  "Učini nas instrumentom svoje Volje, Gospode, neka se tvoja Volja slije u našu, kako u duhu, tako i u tijelu"
  "Hrani naše tijelo i dušu životnom energijom i inspiracijom svakog trenutka života našeg"
  "Rastereti našu karmu, kako i mi pomažemo drugima da rasterete svoju, uči nas praštanju i nesebičnosti"
  "Usmjeri nas dalje od osjetilnih strasti i želja i pokaži nam put pobjede nad strastima koje pomračuju um i otežavaju dušu u svojem usponu k tebi"
  "Ti vladaš svime što je stvoreno, okrunjeni kralju Svega"
  "Ti posjeduješ snagu koja je temelj svega stvorenog"
  "Ti, čija je vječna slava očitovana u cijelom kozmosu"


  "Neka bude tako. I bi tako"

 5. #5
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  Evo i interpretacije Očenaša Daskalosa, jednog od modernih kršćanskih mistika:

  Standardna molitva na engleskom:

  Our Father Who Art in Heaven Hallowed be Thy Name.
  Thy Kingdom come, Thy Will be done, on earth as it is in Heaven.
  Give us this day daily bread and forgive us our transgressions
  as we forgive those who transgress against us. And lead us while
  we are in temptation and deliver us from evil, for Thine is the
  Kingdom and the Power and the Glory, Forever.

  Daskalosova interpretacija:

  Absolute Infinite Beingness; Everlasting Life, Love and Mercy
  Manifesting Yourself in Yourself as the Total Wisdom and the
  Almightiness Enlighten our minds to understand you as the Truth
  Clean our hearts to reflect Love towards You, and towards all other
  human beings - Amen.

  Izvor:

  http://daskalos.org/

  http://daskalos.org/OUR-PRAYER.htm


  Evo što moderni gnostički učitelj Samael Aun Weor kaže o Očenašu:

  "The Heart Chakra develops with meditation and the most profound prayer.

  We advise you to pray the “Pater Noster.”

  A well prayed “Pater Noster” is equivalent to one hour of meditation; pray, therefore, the “Pater Noster” for one hour.

  To pray is to converse with God. Hence, immerse yourself into a very profound slumber state and meditate very deeply, thus, converse mentally with God. Each phrase of the “Pater Noster” is a complete formula in order to talk to Him. So, while in a slumber state, meditate on the contents of each phrase, this is how the Father, Who is in Secret, can be seen and heard. This is how the Heart Chakra awakens."

 6. #6
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  Oče naš - razumi molitvu

  Nemoj reći „oče“ ako se svaki dan ne ponašaš kao sin
  Nemoj reći naš ako živiš izoliran u svojoj sebičnosti
  Nemoj reći koji jesi na nebesima ako samo misliš na zemaljske stvari
  Nemoj reći budi volja tvoja ako ju ne prihvaćaš kad je bolna
  Nemoj reći kruh naš svagdašnji daj nam danas ako se ne brineš za gladnu braću,beskućnike i neprosvijećene,
  Nemoj reći „ne uvedi nas u napast“ ako imaš namjeru ostati u grijehu ili i dalje griješiti
  Nemoj reći izbavi nas od zla ako se ne boriš protiv zla,
  I na kraju nemoj reći „amen“ ako još nisi shvatio ovu molitvu.


  Preuzeto sa stranice modernih vitezova templara iz Hrvatske:

  http://www.templari.hr/molitve.html

 7. #7
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  Što o Oče Našu kaže veliki protestantski mistik Emanuel Swedenborg (18.stoljeće):

  Gospodinova molitva sadrži više nego cijelo nebo može razumjeti

  Da postoje bezbrojne stvari u idejama misli, i da se detalji koje one sadržavaju drže po-redani (in order) od strane unutarnjih stvari (ili ‘unutarnjih izvora’), mi je također postalo jasno kada sam ujutro i navečer recitirao/čitao Gospodinovu Molitvu. Onoliko često koliko sam je recitirao/čitao ideje koje sačinjavaju moju misao su bile otvorene prema nebu i bezbrojni koncepti su utjecali (ili ‘bezbrojne stvari su utjecale’) unutra, tako da sam ja mogao jasno razlučiti da su ideje koje pripadaju mojoj misli koje sam ja priskrbio iz sadržaja te Molitve bile ispunjene sa detaljima sa neba. A također su bile nalivene takve stvari koje se ne mogu izreći, i koje ja također nisam mogao razumjeti; Ja sam jedino osjećao rezultirajući generalni osjećaj i, što je bilo nevjerojatno, stvari koje su utjecale su bile različite svakog dana (ili ‘su varirale iz dana u dan’). I svega ovoga mi je bilo dozvoljeno (do)znati da sadržaji Gospodinove molitve sadrže više u njima nego je cijelo nebo sposobno razumjeti; također da čovjek pronalazi (= vidi) više stvari u njoj, što je njegova misao više otvorena ka nebu, i obratno on pronalazi manje u njoj, što je njegova misao više zatvorena. Jer kod ljudi čija misao je zatvorena se tamo ništa više ne vidi/pojavljuje osim literalnog smisla, ili onog smisla koji je najbliži stvarnim riječima.

  E.Swedenborg ‘Nebeske Tajne – 6619’

  Uvijek kada sam recitirao Gospodinovu Molitvu sam imao jasan osjećaj kako sam uzdignut prema Gospodinu

  6476. Uvijek kada sam recitirao (ili ‘kada bi čitao’) Gospodinovu Molitvu sam imao jasan osjećaj kako sam uzdignut prema Gospodinu, kao da sam bio potegnut nagore (ili ‘jasno sam percipirao uzdignuće prema Gospodinu koje je bilo poput privlačenja’), i istovremeno su moje ideje bile otvorene i komunikacija sa nekim zajednicama na nebu je posljedično bila ustanovljena. Ja sam također primjetio da je Gospodin pritjecao u svaki detalj Molitve i na taj način u svaku pojedinačnu ideju u mojoj misli stečenoj iz značenja stvari napomenutih u Molitvi. Ovaj upliv (influx) je bio neopisivo raznovrstan, što znači, nije bio isti u jednoj prilici kao i u drugoj. Ovo je također dokazivalo kako bezgranične su bile stvari sadržane u svakom detalju Molitve, i da je Gospodin prisutan u svakom od tih detalja.

  E.Swedenborg ‘Nebeske Tajne – 6476

  "Tako, na primjer, dok je bila izgovarana Molitva Gospodnja, u svakoj je pojedinačnoj ideji, premda shvaćeno(j) na jednostavan način od strane čovjeka i ponekad u skladu sa izrazima koji prenose tek ljudsko značenje, značenje percipirano od strane anđela ispunjeno sa unutarnjim, više unutarnjim, i najunutarnijim stvarima."

  E.Swedenborg ‘Duhovna Iskustva – 1896

  258. DA SAM BIO UZDIGNUT U VIŠE UNUTARNJU SFERU (ILI 'U SAMO UNUTARNJE PODRUČJE'), ALI NA RAZLIČITE NAČINE, ONOLIKO ČESTO KOLIKO SAM MOLIO MOLITVU NAŠEG GOSPODINA

  "Onoliko često koliko (ili 'uvijek kad') sam molio molitvu našeg Gospodina (Matej 6:9-15; Luka 11:2-4), jutrom i navečer, skoro svaki put sam bio uzdignut na različite načine u više unutarnju sferu (ili 'u samo unutarnje područje'), i to, zaista, uz takvu perceptibilnu promjenu da ništa nije moglo biti perceptibilnije (ili 'i u stvari, ovo uzdizanje zajedno sa promjenom, je bilo toliko primjetno da ništa nije moglo biti primjetnije'); i ovo se sada događa više od dvije godine.

  U to vrijeme su mi, sa jako velikom raznolikošću, bila nagovještena objašnjenja (ili 'bio sam inspiriran objašnjenjima') više unutarnjih sadržaja Molitve. Ali kad je molitva bila završena, ja sam bio vraćen u moju običnu sferu (ili 'normalno okruženje')."

  E.Swedenborg 'Duhovna Iskustva – 258'

  U Gospodinovoj Molitvi sve stvari slijede u serijama

  Istina da stvari koje prethode moraju vladati u stvarima koje slijede, i time u serijama (ili ‘istina da ono što dolazi prvo mora vladati u onome što slijedi, i tako serijski’), kako je rečeno gore, je očigledno iz svega što je Gospodin rekao (ili ‘se jasno vidi iz pojedinačnih stvari koje je Gospodin izgovorio’), posebice iz Njegove molitve, koja se naziva ‘Gospodinovom Molitvom’. U ovoj molitvi sve stvari (ili ‘svi njezini dijelovi’) slijede u takvim serijama da one tako reći sačinjavaju stup koji se povećava/širi od vrha prema dnu/temelju, u čijim su unutrašnjostima stvari koje prethode u serijama (ili ‘i drži unutar sebe stvari koje se ranije pojavljuju u seriji’). Što je tamo prvo je najunutarnije, a što slijedi po redu sebe postepeno dodaje unutarnjem i na taj način se povećava/širi. Ono što je najunutarnije vlada u svim okolnim stvarima; vlada univerzalno, tj., u svakoj i svim stvarima (ili ‘u svim detaljima’), jer je suštinski za postojanje svih stvari (= svih njih).

  E.Swedenborg ‘Nebeske Tajne – 8864:4

  U Crkvi uistinu Kršćanskoj su sadržane sve i najmanje stvari u Gospodinovoj molitvi

  U Crkvi uistinu Kršćanskoj su sadržane sve i najmanje stvari u Gospodinovoj Molitvi; a koliko beskonačno tajni ona ima u sebi, Ja sam bio kadar naučiti iz onih koje su iz dana u dan bile inspirirane u mene (ili ‘kojima sam bio nadahnut’), u neizrecivoj raznolikosti, kako sam recitirao tu Molitvu.

  [Osjećaj (Naklonost); Crkva; Izvanjski; Poniziti se; Unutarnji; Molitva; Red; Prikaz (Reprezentacija); Duh]

  E.Swedenborg 'Duhovna Iskustva – Riječ Objašnjena – 227. 5476'

  Gospodinova Molitva… duhovno značenje ‘kruha’ (Matej 6:11; Luka 11:3)

  U Crkvi uistinu Kršćanskoj (ili ‘u pravoj Kršćanskoj Crkvi’), tj., u jednoj unutarnjoj (= duhovnoj) osobi, izvanjski elementi su u potpunosti povučeni od unutarnjih (ili ‘oduzeti unutarnjima’) , tako da ono što oko vidi ili uho čuje, on ne uzima unutra, već je unutarnje okupiran, i tako se sve stvari vraćaju najunutarnijim predjelima. Drugačije je kada su izvanjske senzacije prisutne – onda su unutarnji elementi donekle uznemireni, osim ako osoba nije tako trenirana da izvanjski elementi ne uzrokuju zbrku, već vode do korespondentnih unutarnjih (elemenata).

  Uzmite na primjer, ‘kruh’ u Molitvi našeg Gospodina (Matej 6:11, Luka 11:3). Kada im je sveti kruh bio prikazan na stolu, i također štruce na cijelom žrtveniku, onda je, u ljudskim očima, svetost bila u kruhu, i iz ovog je kruh prikazan kako se proteže na sve najnužnije životne stvari, isto kao i na svu duhovnu hranu, i nebesku hranu, i naposlijetku, na Boga Mesiju, Koji je Nebeski Kruh i Manna. Iz ovog razloga, također, su oni dobijali svoj nebeski kruh iz dana u dan, tako da bi jedino Bog Mesija mogao biti prikazan neprestano u njihovoj hrani, i na taj način biti sve u svim stvarima.

  Ista stvar je također dana/priopćena ljudskom umu u Gospodinovoj Molitvi; jer baš kao što se (značenje) kruh(a) pruža također na sve nužne potrepštine zemaljskog života, tako je od strane unutarnje osobe proširen na sve nužne potrepštine duhovnog i nebeskog života. To je, onda, ‘svakodnevni Kruh.’

  [Osjećaj (Naklonost); Crkva; Izvanjski; Poniziti; Unutarnje; Molitva; Red; Prikazivanje (Reprezentacija); Duh]

  E.Swedenborg ‘Duhovna Iskustva – Riječ Objašnjena 228-9. 5477-8’

  U svezi anđeoske mentalne ideje u Gospodinovoj molitvi (Matej 6:13; Luka 11:4)

  U svezi anđeoske mentalne ideje, primjetio sam također za vrijeme moljenja Gospodinove Molitve, kada se moli ‘Ne uvedi nas u kušnju, i izbavi nas od zla’, da je uz pomoć određene mentalne ideje kušnja i zlo odbačeno, naime, u mojoj grubljoj (cruder) mentalnoj ideji je bilo bačeno (u)nazad ili, drugim riječima, ka stražnjem dijelu moje glave, i što ostaje je anđeosko, naime, Gospodinova dobrota.

  O Gospodinovoj dobroti se oblikuju bezbrojne anđeoske mentalne predodžbe – u svezi toga kako dobro dolazi čovjeku uz pomoć nedaće (ili ‘kako dobro rezultira iz čovjekove nesreće’). Ipak, nesreća dolazi od čovjeka, iz čovjekova zla, koje sa sobom nosi svoju kaznu, dok je dobro Gospodinovo.

  Ovo do određene mjere ukazuje kakva je predodžba o odbacivanju zamisli o zlu (ili ‘u određenoj mjeri ukazuje kakve je kvalitete ideja odbacivanja zla’), čak ako je ona samo gruba kakvu sam ja vidio, pošto je bila perceptibilna (= moglo ju se promatrati), i prilično brza. U njoj je bila određena vrsta/količina ljutnje/ozlojađenosti (prema ideji) da (se) o zlu nedaće ili kušnje treba razmišljati kako dolazi od Gospodina. [6 Lipanj 1748]

  E.Swedenborg ‘Duhovna Iskustva – 2207’

 8. #8
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  Oče Naš sa teozofskog stajališta:

  http://www.theosophy-nw.org/theosnw/...st/xt-oste.htm


  Evo i jedna slika iz knjige Rudolfa Steinera "Oče naš":  Na njoj se vidi kako je Steiner koncipirao korespondencije izjava u molitvi sa suptilnom ljudskom anatomijom.

  Knjiga na srpskom se može skinuti ovdje:

  http://www.4shared.com/file/zDObehLR...r-Oce_Nas.html

 9. #9

  Join Date
  Sep 2010
  Posts
  111
  Poštovanje,

  Vrlo zanimljivi tekst. Vidim da ste ušli u dubinu ove molitve, koju ja kao vjernik dosta često molim. Međutim ima nešto u toj molitvi što me, moglo bi se reći čak smeta, a možda je vezano s mojim neznanjem i vjerujem da ćete mi vi pomoći.

  Quote Originally Posted by tehuti View Post
  6. Otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. (Tiferet – Ljepota, harmonija, nesebičnost)
  Radi se o ovom: Čini mi se u ovoj rečenici molitve da se mi izjednačujemo sa Svevišnjim, jer ga molimo da nam oprosti grijehe, kao što i mi opraštamo drugima.
  To smatram sebičnim, a ne nesebičnim.
  Zar ne bi bilo mnogo bolje da zamolimo Boga da nam pomogne da smognemo snagu i da istinski i mi otpustimo dužnicima našim!?
  Zar ne bi to bio put ka harmoniji?
  Zar ne bi to bila istinska ljepota?

 10. #10
  tehuti's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  350
  Quote Originally Posted by Meteor View Post
  Radi se o ovom: Čini mi se u ovoj rečenici molitve da se mi izjednačujemo sa Svevišnjim, jer ga molimo da nam oprosti grijehe, kao što i mi opraštamo drugima.
  To smatram sebičnim, a ne nesebičnim.
  Zar ne bi bilo mnogo bolje da zamolimo Boga da nam pomogne da smognemo snagu i da istinski i mi otpustimo dužnicima našim!?
  Zar ne bi to bio put ka harmoniji?
  Zar ne bi to bila istinska ljepota?
  Točno. Taj dio molitve je možda najdiskutabilniji. Ja ga shvaćam na mistički način. Oprosti nam naše grijehe/dugove = pročisti nas, daj nam svjetlo spoznaje, "kako i mi opraštamo bližnjima" = kako i mi težimo istinskom altruizmu.

  Da je redoslijed obrnut, odnosno "kako mi opraštamo našim bližnjima, oprosti i ti nama naše grijehe" možda bi to bilo smislenije, ali svejedno upućuje na prikriveni egoizam i želju za primanjem samo za sebe. Mislim da se u ovom stihu radi ne radi o pravim grijesima, već o zakonu grupe i širenja svjetla. Stih govori o međusobnoj međuovisnosti pojedinca i grupe. Bez širenja svjetla u grupi i preko grupe, nema ni duhovnog napretka. Dakle, isključena je spoznaja Boga i istinski altruizam bez grupnog, aktivnog rada. Nije moguće steći balans ako je sila egoizma i želja za primanjem čisto egoistična.

+ Reply to Thread

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts