+ Reply to Thread
Page 2 of 3 FirstFirst 1 2 3 LastLast
Results 11 to 20 of 29

Thread: Fiziologija miića

 1. #11
  Prvo opet malo definicija za lake razumijevanje daljnjih procesa.
  Enzim je protein (ili molekula na bazi proteina), koji ubrzava kemijske reakcije, na način da djeluje kao katalilzator pa tako imamo mnogo različitih enzima za (sebi) specifične kemijske reakcije. Svaki enzim pretvara stanovite supstrate (one, dakle, na koje on moe djelovati) u daljnje, tijelu potrebne (i/li lake razgradive) produkte.
  Katalizator je supstanca, koja ubrzava kemijske reakcije, no tijekom kemijskog procesa (koji ubrzava) se ne mijenja tj. nije mu podloan. Svi enzimi su, ujedno, i katalizatori, no nisu svi katalizatori enzimi. Katalizator, naime, moe biti i neorganska stvar ( u smislu da je tijelo ne proizvodi ) pa tako imamo industrijski proizvedene katalizatore, ali i npr. vrućina moe biti katalizator (čudnovatih fleka na odjeći ispod pazuha, recimo ).
  Supstrat je spoj, koji se mijenja (razgrađuje) zahvaljujući djelovanju enzima.

  E sad, idemo dalje sa zbivanjima u neuromuskularnom spoju:  Nakon kratkog vremena acetilkolin se odvaja od svog receptorskog mjesta na ionskom kanalu, a isti se zatvara.  Enzim acetilkolinesteraza, potom, razgrađuje acetilkolin.


 2. #12


  Depolarizacija motorne ploče, izazvana pozicijskom promjenom iona natrija i kalija, pokreće irenje akcijskog potencijala u svim smjerovima po sarkolemi (miićnoj membrani) i njenim invaginacijama (T-cjevčicama).
 3. #13
  Na donjoj su slici, kao i prije, radi lakeg snalaenja, kalcijevi ioni isfurani kao crvene točkice.
  (Ne zaboravite i da su dijelovi sarkoplazmatkog retikuluma odstranjeni kako bi se bolje mogla vidjeti unutranjost stanice.)

  Akcijski potencijal prouzrokuje otputanje kalcijevih iona iz terminalnih cisterni u citosol (citoplazmu). 4. #14
  Otputanje kalcijevih iona iz terminalnih cisterni u citosol (citoplazmu mi. stanice) okidač je miićne kontrakcije u kojoj, uz, dakle, kalcijeve ione, sudjeluju i miozin, aktin, tropomiozin, tropomin i adenozin trifosfat.

  Pogledajmo sada kako izgledaju "izbliza" svi navedeni "učesnici" miićne kontrakcije.

  Nakupine molekula miozina u miićnoj stanici kreiraju tzv. debeli (mio)filament (mi. vlakance/nit).  Oblik molekule miozina sliči golf palici s dvije glave. Glava (eng. cross bridge) se moe pomicati naprijed-nazad, a ta sposobnost proteina miozina opskrbljuje miić tzv. energetskim zamahom za miićnu kontrakciju.
  Spomenuti energetski zamah (oli eng. power stroke) je, zapravo, fleskibilno pomicanje glava (eng. cross bridge) miozina, koje povlače tanke filamente (niti) prema unutranjosti tj. centru sarkomere (kontraktilne jedinice).  Molekula miozina ima jo jednu specifičnu sposobnost, a ta je da se njen rep moe pomicati i vertikalno, a upravo to omogućuje spajanje glava miozina s tankim miofilamentom (aktinom).

  Kombinacija ovih pokreta repa i glava miozinskih molekula bitna je, znači, za spajanje s tankim filamentima (aktinom) i povlačenje istih prema centru sarkomere (kontraktilne jedinice).

 5. #15
  Glava miozinske molekule ima dva bitna mjesta za vezivanje (drugih molekula). Jedno od ta dva je specifično uređeno za spajanje s ATP-om (adenozin trifosfatom), molekulom bogatom energijom (a drugo za vezivanje s aktinom).

  Na donjoj slici moete vidjeti poziciju miozinske molekule kad joj je rep pomaknut vertikalno gore, ali i poziciju njenih glava u tzv. niskoenergetskom poloaju.  Kako se ATP vezao na miozinsku glavu, tako se procesom hidrolize; koja razgrađuje ATP na adenozin difosfat (ADP) i anorganski fosfat (Pi); energija prenosi na miozin te glava miozina dolazi u tzv. visokoenergetski poloaj, a kako prikazuje donja slika (na kojoj, ujedno, moete vidjeti i mjesto za vezivanje s aktinom).


 6. #16
  Sad bih malo o građi tankih miofilamenata (miićnih vlakanaca/niti), koji se sastoje od tri molekule: aktina, tropomiozina i troponina.

  U tankom je vlakancu (niti/miofilamentu) protein aktin najvie zastupljen. Sastoji se od podjedinica, zavojito poslaganih u dupli spiralni lanac. Svaka podjedinica aktina na sebi ima i specifinčni dio, koji slui za vezivanje s glavom miozina.

  Proteini, koji reguliraju miićnu kontrakciju dozvoljavajući ili ne interakciju miozina i aktina, zovu se regulatorni proteini.
  Jedan od njih je - tropomiozin (a drugi troponin), koji je omotan oko aktina.
  Za vrijeme miićnog mirovanja pozicija tropomiozina je (kao to je prikazano dole na slici) takva da pokriva upravo one dijelove aktinskih podjedinica, koji se veu za glave miozina (eng. cross bridges) te na taj način spriječava vezivanje aktina i miozina.

  Da bi se oslobodila mjesta na aktinu, koja slue za vezivanje s miozinom, molekula tropomiozina se mora pomaknuti u stranu. Ovdje u priču ulijeće treća komponenta tankog miofilamenta oli troponin (isto regulatorni protein), čije su molekule periodično pričvrćene uz tropomiozinsko vlakno.

  Troponin, sam po sebi, ne moe pomaknuti tropomiozin od mjesta (za vezivanje s miozinom) koje prekriva. Za takav rad potrebni su ioni kalcija (na donjoj slici prikazani kao crvene točkice).

  Otputanje (prisjetimo se) kalcijevih iona iz terminalnih cisterni prouzrokuje akcijski potencijal.

  Kalcijevi se ioni potom veu za troponin, a upravo to vezivanje kalcijevih iona na troponin prouzrokuje promjenu u strukturi tropomiozin-troponin kompleksa, gdje dolazi do odvlačenja tropomiozinskih niti od mjesta to slue za vezivanje s miozinom. 7. #17
  Dakle, putem kontinuiranog događanja, popularno zvanog - cross bridge ciklus, 5 različitih organskih molekula (miozin, aktin, tropomiozin, troponin, ATP) i kalcijevi ioni, u "suradnji", prouzrokuju klizanje tankog filamenta kraj debelog oli miićnu kontrakciju.

  est su koraka cross bridge ciklusa:

  1) Priliv kalicijevih iona (iz terminalnih cisterni) u citosol (citoplazmu), to prouzrokuje otkrivanje mjesta za vezivanje na aktinu;
  2) Spajanje miozina i aktina;
  3) Energetski udar miozinskih glava (cross bridges), to izaziva klizanje tankih filamenata;
  4) Vezivanje ATP-a za miozinsku glavu (cross bridge), a to rezultira odvajanjem miozinske glave (cross bridge-a) od aktina;
  5) Hidroliza ATP-a, koja za rezultat donosi reenergiziranje i repoziciju miozinskih glava;
  6) Transport kalcijevih iona natrag u sarkoplazmatski retikulum.


  Bez brige; sve je ovo povezivanje do sada već rečenog, i idem(o) polako, korak po korak, podebljano sa slikama, naravno.


  Prvi korak  - Kad je miićna stanica stimulirana, akcijski potencijal dovodi do otputanja kalcijevih iona iz terminalnih cisterni sarkoplazmatskog retikuluma.  - Kalcijevi ioni preplavljuju citosol (citoplazmu miićne stanice) i veu se za troponin, prouzrokujući promjenu u rasporedu troponin-tropomiozin kompleksa.  - Promjena u rasporedu troponin-tropomiozin kopleksa otkriva vezivna mjesta (za spajanje s miozinom) na aktinu.

 8. #18
  2) Spajanje miozina i aktina

  Nakon to je na aktinu mjesto za vezivanje s miozinom otkriveno, glava miozina (cross bridge u tzv. visokoenergiziranom poloaju) tj. energizirani cross bridge se moe vezati za aktin.
  3) Energetski udar miozinskih glava (cross bridges), to izaziva "klizanje" tankih filamenata

  Vezivanje miozinske glave (cross bridge) rezultira otputanjem adenozin difosfata i anorganskog fosfata.
  U isto se vrijeme cross bridge (miozinska glava) savija na način da potegne tanki miofilament "unutra" tj. prema sreditu sarkomere. Ovaj se potez zove - energetski udar (cross bridge power stroke).  Tako se kemijska energija adenozin trifosfata transformirala u mehaničku energiju kontrakcije miićne stanice.

 9. #19
  4) Vezivanje ATP-a za miozinsku glavu (cross bridge), a to rezultira odvajanjem miozinske glave (cross bridge-a) od aktina

  Dakle, da bi se miozinska glava (cross bridge) odvojila od aktina, prvo se molekula ATP-a mora vezati s miozinskom glavom. 10. #20
  5) Hidroliza ATP-a, koja za rezultat donosi reenergiziranje i repoziciju miozinskih glava

  Odvajanje miozinske glave od aktina izaziva hidrolizu ATP molekule na ADP i anorganski fosfat (Pi).

  Nakon to se energija, zahvaljujući hidrolizi ATP-a, "prebacila" u mioznsku glavu, ona (cross bridge) zauzima svoju visokoenergetsku poziciju.


  6) Transport kalcijevih iona natrag u sarkoplazmatski retikulum

  U ovom zavrnom koraku, kalcij se aktivno, putem ionski pumpi, transportira iz citosola (citoplazma miićne stanice) natrag u sarkoplazmatski retikulum.

  Kako je dolo do otputanja kalcija iz troponin-tropomiozin kompleksa, isti opet dolazi u poziciju u kojoj (na aktinu) prekriva mjesta za vezivanje s miozinom.

+ Reply to Thread

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts