Razmišljajući o ovoj slici P.P. Rubensa, učinilo mi se da je malo jeftina, kompozicijski i koloristički. Surfajući dalje internetom, pronašao sam cijelu raspravu o tome kako, zapravo, tu sliku nije uopće naslikao Rubens, nego vjerojatno neki imitator, kopirajući originalno djelo. Argumenti su prilično jaki:

1) Očevici - dvojica slikara iz tog vremena koji su kopirali djelo prikazali su ga s tri vojnika (a ne pet, kako je u tzv. "originalu" i s nogom koja nije 'odrezana' kao u tzv. "originalu", čime je narušena kompozicija - trokut - i općenito dojam snage Samsona...

2) Stil - glava starice vrlo je plošno naslikana, za razliku od Rubensovih djela iz tog razdoblja (ne treba smetnuti s uma da je to slikar iz razdoblja baroka koji je savršeno vladao slikanjem detalja, dinamikom svjetla i sjene, koloritom, teksturom prikazanih elemenata...), djeluje otprilike kao plastična figurica Skeletora ili nekog drugog Mattelovog plastičnog junaka rađenog po uzoru na stripove (dobro, možda se radi zapravo o genijalnom prethodniku masovnog štancanja plastičnih figurica, al to ovdje nije tema ), nije točno pogođena tekstura raznih elemenata (lice, marama), sve je dosta zbrljano i nisu istaknuta ključna mjesta nego nešto sve onako 'udžuture' i bez veze, detalji nisu izrađeni kao kod pravog Rubensa, ornamenti 'vise' u zraku, dok su kod pravog Rubensa izrađeni detaljno i plastično... i konačno, zaista, je li Rubens mogao, bogamu, naslikati onakvo uho???!

Mislim da ima sasvim dovoljno argumenata da se sliku Samson i Dalila izbaci iz Nacionalne galerije kao sramotan falsifikat pravoga Rubensa./naravno, dopuštam mogućnost da se Rubens negdje na nebu cereka ovim svojim komentatorima, kritičarima umjetnosti i misli si "kakvi paceri, a baš sam tu isprobaval nekaj novo i neviđeno, a oni sad tu meni 'nije Rubens', ma kajgod..." )

Argumenti protiv atribucije slike "Samson i Dalila" Rubensu